30-199 Kraków Rząska
ul. Krakowska 122

O NAS: Działamy “Na 6+”

Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Rząsce „Na 6 +” powstało z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół w Rząsce w maju 2015r.

Naszym zasadniczym hasłem jest „Aktywny i wszechstronny rozwój w każdym wieku”, a dziedzinami rozwoju są: nauka, kultura, rekreacja i sport. Wychodzimy z założenia, że każdy, niezależnie od wieku, może podjąć wyzwanie do rozwoju i znaleźć dziedzinę życia, w której będzie realizował swoje życiowe pasje. My jesteśmy po to, aby pomóc w urzeczywistnianiu tych marzeń.

Celem Stowarzyszenia jest pomoc oświatowa skierowana w szczególności do dzieci i  młodzieży Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce, ich rodzin oraz seniorów. Wspieramy działalność szkoły, uczestniczymy w lokalnych inicjatywach na terenie Gminy Zabierzów, obejmujemy patronatem imprezy środowiskowe. Ponadto piszemy projekty, bierzemy udział w konkursach ofert, aby uzyskać fundusze na prowadzenie naszej działalności, czyli:

 • organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
 • organizowanie konkursów, turniejów sportowych, wystaw, imprez o charakterze turystycznym i innych wydarzeń, 
 • zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego,
 • organizowanie i finansowanie lub współfinansowanie wycieczek i wypoczynku, 
 • fundowanie stypendiów naukowych, sportowych i socjalnych,
 • współpracę z instytucjami państwowymi, samorządem terytorialnym i jego organami, organizacjami społecznymi, szkołami, instytucjami kościelnymi i innymi, fundacjami i stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami wspomagającymi realizację celów Stowarzyszenia,
 • rozwój życia kulturalnego i sportowego,
 • pomoc finansową dla uczniów i wychowanków będących w trudnej sytuacji materialnej,
 • pomoc niepełnosprawnym uczniom i wychowankom,
 • wspieranie działalności artystycznej,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • wspieranie młodzieży w wyborze dalszego kształcenia i planowania ścieżki zawodowej,
 • inspirowanie czynów i prac społecznych, 
 • działania z zakresu profilaktyki uzależnień na rzecz dzieci i młodzieży,
 • promocję i organizację wolontariatu.

Przed nami jeszcze wiele pomysłów i inicjatyw! Mamy nadzieję, że powstanie Stowarzyszenia to dopiero początek drogi do wsparcia i rozwoju życia kulturalnego, sportowego i nie tylko całej społeczności rząsieckiej oraz środowiska lokalnego.